Loading...

Voedingsstoffen en Toxische Elementen Profiel

Erytrocyten (rode bloedcellen zonder kern) en toxische elementniveau’s zijn goede indicatoren van essentiële elementen, evenals de toxische elementen aluminium, arseen, cadmium, lood en kwik.

Het Genova’s Giftige Elementen Profiel is een bijzonder nauwkeurige manier om de status van het hele lichaam van kalium en selenium te bepalen.

Beschrijving

De voedingselementen worden gemeten in de erythrocyten en toxische elementen worden gemeten in volledig bloed. Een uitzondering is selenium, dat in volledig bloed wordt gemeten als een betrouwbare index voor de status van selenium.

Toxische metalen

Er zijn verschillende zware metalen die giftig zijn. Deze metalen worden ook wel toxische zware metalen genoemd. Een aantal bekende toxische zware metalen zijn aluminium, arseen, cadmium, lood en kwik. Deze metalen zijn toxisch omdat ze een ionische verbinding aangaan met andere elementen. Deze verbindingen gaan metalen onder andere aan met de elementen, zwavel, stikstof en zuurstof. Daarnaast gaan metalen een verbinding aan met koolstof. Vrijwel alles dat leeft bestaat voor een groot deel uit koolstof. De verbinding die metaal aangaat met koolstof wordt een organische verbinding genoemd.

Waarom zijn deze metalen giftig?

De metalen kunnen de eigenschappen van atomen en ionen veranderen. Door deze mogelijkheid tot het veranderen van biomoleculen kunnen metalen de chemische processen in een lichaam verstoren en is over het algemeen zeer schadelijk voor het lichaam. Daarom worden metalen als giftig beschouwd.

Het contact tussen het menselijk lichaam en metalen is niet te voorkomen. De metalen hopen zich door de jaren heen langzaam op in het lichaam. Dit kan op termijn tot chronische ziektes of afwijkingen leiden.

Analyselijst

Aluminium
Arseen
Cadmium
Calcium
Koper
Lood
Magnesium
Kwik
Kalium
Selenium
Zink

Testnaam: 0022 – Voedingsstoffen en Toxische Elementen
Methode: ICP / MS
Testtype: Volledig bloed

Dit onderzoek wordt afgerond en het onderzoeksrapport is gereed ca. 15 werkdagen na ontvangst van de monsters.